แม่น้ำปิง : (P2A-P7A-P17) ** ปริมาณน้ำ ณ เวลา 06.00 น. **
คำอธิบายการใช้ข้อมูลกราฟปริมาณน้ำ
กราฟปริมาณน้ำจะแสดงปริมาณน้ำ (ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) ตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.ช่วงสถานการณ์ปกติ และแสดงข้อมูลรายชั่วโมงตลอด 24 ชม. ในช่วงสถานการณ์วิกฤติ
เพื่อให้สามารถเข้าใจมากยิ่งขึ้น ท่านควรศึกษา และทำความเข้าใจ ผังน้ำประกอบด้วย จึงจะสามารถคาดการณ์แนวโน้ม ระดับน้ำ ณ สถานีต่าง ๆ ได้
สถานี
ความจุลำน้ำ (ลบ.ม./วิ)
อ.เมือง จ.ตาก ( P.2A)
4,230
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร (P.7A)
4,035
อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ (P.17)
1,815
   
แม่น้ำยม : (Y16-Y17-Y5) ** ปริมาณน้ำ ณ เวลา 06.00 น. **
คำอธิบายการใช้ข้อมูลกราฟปริมาณน้ำ
กราฟปริมาณน้ำจะแสดงปริมาณน้ำ (ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) ตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.ช่วงสถานการณ์ปกติ และแสดงข้อมูลรายชั่วโมงตลอด 24 ชม. ในช่วงสถาณการณฺวิกฤติ
เพื่อให้สามารถเข้าใจมากยิ่งขึ้น ท่านควรศึกษา และทำความเข้าใจ ผังน้ำประกอบด้วย จึงจะสามารถคาดการณ์แนวโน้ม ปริมาณน้ำ ณ สถานีต่าง ๆ ได้
สถานี
ความจุลำน้ำ (ลบ.ม./วิ)
อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก (Y16)
368
อ.สามง่าม จ.พิจิตร (Y17)
480
อ.โพธิ์ทะเล จ.พิจิตร (Y5)
652
   
แม่น้ำน่าน : (N5A-N7A-N67) ** ปริมาณน้ำ ณ เวลา 06.00 น. **
คำอธิบายการใช้ข้อมูลกราฟปริมาณน้ำ
กราฟปริมาณน้ำจะแสดงปริมาณน้ำ (ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) ตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.ช่วงสถานการณ์ปกติ และแสดงข้อมูลรายชั่วโมงตลอด 24 ชม. ในช่วงสถาณการณฺวิกฤติ
เพื่อให้สามารถเข้าใจมากยิ่งขึ้น ท่านควรศึกษา และทำความเข้าใจ ผังน้ำประกอบด้วย จึงจะสามารถคาดการณ์แนวโน้ม ปริมาณน้ำำ ณ สถานีต่าง ๆ ได้
สถานี
ความจุลำน้ำ (ลบ.ม./วิ)
อ.เมือง จ. พิษณุโลก (N5A)
1,452
อ.เมือง จ.พิจิตร (N7A)
1,350
อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ (N67)
1,520
   
แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง (C2) : ** ปริมาณน้ำ ณ เวลา 06.00 น. **
คำอธิบายการใช้ข้อมูลกราฟปริมาณน้ำ้ำ
กราฟปริมาณน้ำจะแสดงปริมาณน้ำ (ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) ตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.ช่วงสถานการณ์ปกติ และแสดงข้อมูลรายชั่วโมงตลอด 24 ชม. ในช่วงสถาณการณฺวิกฤติ
เพื่อให้สามารถเข้าใจมากยิ่งขึ้น ท่านควรศึกษา และทำความเข้าใจ ผังน้ำประกอบด้วย จึงจะสามารถคาดการณ์แนวโน้ม ปริมาณน้ำ ณ สถานีต่าง ๆ ได้
สถานี
ความจุลำน้ำ (ลบ.ม./วิ)
แม่น้ำเจ้าพระยา อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (C2)
3,590
   
ออกแบบและจัดทำโดย :
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง กรมชลประทาน