รายงานปริมาณฝนรายวันภาคกลาง
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง 
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา   กรมชลประทาน

[ตารางรายงานแบบเดิม] [ แผนที่ปริมาณฝน ] [ปริมาณฝนย้อนหลัง ]
วันนี้ : วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ที่
สถานี
แม่น้ำ
อำเภอ
จังหวัด
ฝนสูงสุด
/วัน
ปริมาณฝน ( เวลา 07:00 น.)
วันที่  13-19 มิถุนายน 2561
เฉลี่ย
แนวโน้ม
อยู่
ในเกณฑ์
พฤ
อา
13
14
15
16
17
18
19
1
N.67 แม่น้ำน่าน ชุมแสง นครสวรรค์
212.7
6.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
*
0
   
2
C.2 แม่น้ำเจ้าพระยา เมือง นครสวรรค์
145.4
0.0
0.0
0.0
0.0
1.4
0.0
*
0
   
3
C.13 แม่น้ำเจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท
172.2
0.0
0.0
1.2
0.9
0.0
0.0
*
0
   
4
C.30 ห้วยขุนแก้ว ห้วยคต อุทัยธานี
118.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
*
0
   
5
Ct.4 แม่วงก์ ลาดยาว นครสวรรค์
148.6
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
*
0
   
6
Ct.5A แม่วงก์ ขาณุวรลักษณ์บุรี กำแพงเพชร
165.0
0.0
22.2
0.0
2.0
27.0
13.2
*
0
   
7
Ct.7 คลองโพธิ์ แม่เปิน นครสวรรค์
270.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
*
0
   
8
Ct.9 ห้วยทับเสลา ลานสัก อุทัยธานี
198.0
0.0
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
*
0
   
9
Ct.2A แม่น้ำสะแกกรัง เมือง อุทัยธานี
182.3
0.0
0.0
12.4
0.0
0.0
0.0
*
0
   
10
S.9 แม่น้ำป่าสัก แก่งคอย สระบุรี
112.7
0.0
0.0
0.0
0.0
6.2
9.7
*
0
   
11
S.13 ลำสนธิ ลำสนธิ ลพบุรี
140.2
0.0
5.3
0.0
0.0
0.0
1.1
*
0
   
12
S.28 แม่น้ำป่าสัก พัฒนานิคม ลพบุรี
167.8
2.6
0.0
0.0
0.0
0.0
22.7
*
0
   
[ ตารางเดิม ] [ Print PDF ]