ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง กรมชลประทาน
HYDROLOGY IRRIGATION CENTER FOR CENTRAL REGION - RID

Return Periodปริมาณน้ำฝนลุ่มน้ำภาคกลาง
(Click to open or save)

สถานี C.2 แม่น้ำเจ้าพระยา จ.นครสวรรค์
1. C.2 แม่น้ำเจ้าพระยา ค่ายจิระประวัติ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
สถานี C.13 แม่น้ำเจ้าพระยา จ.ชัยนาท
2. C.13 แม่น้ำเจ้าพระยา์ ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
สถานี C.30 ห้วยขุนแก้ว จ.อุทัยธานี
3. C.30 ห้วยขุนแก้ว บ้านสมอทอง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี
สถานี Ct.2A แม่น้ำสะแกกรัง จ.ชัยนาท
4. Ct.2A แม่น้ำสะแกกรัง บ้านหาดทนง อ.เมือง จ.ชัยนาท
สถานี Ct.4 แม่น้ำแม่วงก์ จ.นครสวรรค์
5. Ct.4 แม่น้ำแม่วงก์ บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
สถานี CT.5A แม่น้ำแม่วงก์ จ.กำแพงเพชร
6. Ct.5A แม่น้ำแม่วงก์ บ้านปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
สถานี CT.7 คลองโพธิ์ จ.นครสวรรค์
7. Ct.7 คลองโพธิ์ บ้านใหม่คลองเจริญ อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
สถานี Ct.9 ห้วยทับเสลา จ.อุทัยธานี
8. Ct.9 ห้วยทับเสลาตอนบน บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
สถานี T.7 ห้วยกระเสียว จ.อุทัยธานี
9. T.7 ห้วยกระเสียว บ้านทับคล้าย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
สถานี N.67 แม่น้ำน่าน จ.นครสวรรค์ 10. N.67 แม่น้ำน่าน บ้านเกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
สถานี S.9 แม่น้ำป่าสัก จ.สระบุรี

11. S.9 แม่น้ำป่าสัก ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

สถานี S.13 ลำสนธิ จ.ลพบุรี
12. S.13 ลำสนธิ บ้านท่าเยี่ยม อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
สถานี S.28 แม่น้ำป่าสัก จ.สระบุรี
13. S.28 แม่น้ำป่าสัก ท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

 

HOME