3-01
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง กรมชลประทาน
HYDROLOGY IRRIGATION CENTER FOR CENTRAL REGION - RID

ตารางข้อมูลน้ำฝนรายวัน ลุ่มน้ำภาคกลาง

 

สถานีสำรวจอุตุ-อุทกวิทยา

 

สถานีสำรวจปริมาณน้ำฝนแบบธรรมดา

0436 สถานี C.13 จ.ชัยนาท
1. 0436 สถานี C.13 แม่น้ำเจ้าพระยา เขื่อนเจ้าพระยา ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
0436 สถานี N67 จ.นครสวรรค์
1. 2631 สถานี N.67 แม่น้ำน่าน บ้านเกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
0436 สถานี C.30 จ.อุทัยธานี
2. 9615 สถานี C.30 ห้วยขุนแก้ว บ้านสมอทอง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี
2630  สถานี C.2  จ.นครสวรรค์
2. 2630 สถานี C.2 ชป.นครสวรรค์ ต.นครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
0436 สถานี C.35 จ.อยุธยา

3.1208 สถานี Ct.5A แม่น้ำแม่วงก์์ บ้านปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร

2630  สถานี C.2  จ.นครสวรรค์
3. 6920 สถานี Ct.2A แม่น้ำสะแกกรัง บ้านหาดทนง อ.เมือง จ.อุทัยธานี
1208 สถานี Ct.5A จ.กำแพงเพชร

4. 2628 สถานี Ct.7 คลองโพธิ์ บ้านใหม่คลองเจริญ อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์

4265  สถานี Reg.17D จ.พระนครศรีอยุธยา
4. 2627 สถานี Ct.4 แม่น้ำแม่วงก์ บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
2628 สถานี Ct.7 จ.นครสวรรค์

5. 6925 โครงการชลประทานเขื่อนทับเสลา อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

6920  สถานี CT.2A จ.อุทัยธานี
5. 6919 สถานี T.7 ห้วยกระเสียว บ้านทัพคล้าย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
6925 สถานี Ct.9  จ.อุทัยธานี
6. 6912 สถานี Ct.9 ห้วยทับเสลา บ้านบุงอ้ายเจี้ยม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี(ปิดสถานี)
2627 สถานี Ct.4 จ.นครสวรรค์
6. 5445 สถานี S.9 แม่น้ำป่าสัก ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
6925 สถานี Ct.9  จ.อุทัยธานี

7. 1935 สถานี S.13 ลำสนธิ บ้านท่าเยี่ยม อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

 
1935 สถานี  S.13  จ.ลพบุรี

8. 1941 สถานี S.28 เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ บ้านหนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 


 

 

 

HOME