สภาพน้ำในเขื่อน
RESERVOIR STORAGE

เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนป่าสัก    
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคกลาง กรมชลประทาน